Menu

நாகரீகம் என்ற பெயரில் தமிழர்கள் நாசமாக்கியவற்றில் சில

கல் தோன்றி மண் தோன்றாக் காலத்தே வாளோடு முன் தோன்றிய மூத்தக் குடி தமிழ் குடி என்ற பெருமைக்கொண்ட தமிழ் இனம் நாகரீகம் என்ற போர்வையில் பலவற்றை இழந்து போன இனமானதா?

 

விட்ட தவறுகளை திருத்த வேண்டும் தமிழர்கள் இழந்தவற்றை அடுத்த சந்ததி மீட்க வேண்டுமா?

 

அதற்கான விழிப்புணர்வுக்கான ஒரு சிறிய முயற்சியே இந்த காணொளி
இது போன்ற காணொளிகள் தயாரிக்க உலகெங்கும் இருக்கும் தமிழ் உதிரக்கொடிகளின் ஆதரவுக்காய் காத்திருக்கின்றோம்.

 

அதிகமாக பகிர்ந்து விழிப்புணர்வுக்கு நீங்களும் பங்களிப்பு செய்யுங்கள் தமிழ் தாய் சொந்தங்களே
உரிமையோடு கேட்கிறோம்.

Leave a Reply