Menu

இந்தியா மற்றும் நியூஸிலாந்து கிரிக்கெட் அணிகளுக்கான போட்டி அட்டவணை !!!

இந்தியா மற்றும் நியூஸிலாந்து அணிகளுக்கு இடையில் நடைபெறவுள்ள கிரிக்கெட் தொடருக்கான போட்டி அட்டவணை இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

நியூஸிலாந்து கிரிக்கெட் அணியானது ஆவுஸ்திரேலியாவுக்கான சுற்றுப்பயணத்தை நிறைவு செய்ததன் பின்னர் இந்தியாவுக்கான சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொள்ள உள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்தியா மற்றும் நியூஸிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் போட்டி, மற்றும் ரி20 தொடருக்கான அட்டவணை இன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, ஐந்து போட்டிகளை கொண்ட ஒருநாள் தொடர் 2019ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 23ம் திகதி ஆரம்பமாகின்றது.

அத்துடன் 3போட்டிகளை கொண்ட ரி20 போட்டி தொடரானது 2019ம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் 6ம் திகதி ஆரம்பமாகின்றமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

இதேவேளை இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியும் நியூஸிலாந்துக்கான சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொள்ள உள்ளன.

இப்போட்டிகள் 2019ம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 24 திகதி ஆரம்பமாக உள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது.

1வது ரி20 போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி வெற்றி.!!

இலங்கையுடனான முதலாவது ரி20 கிரிக்கெட்...

Leave a Reply

Right Menu Icon